Werken vanuit talenten – Hoe doe je dat als team?
CliftonStrengths
Itamar Sharon
CliftonStrengths
05/26/2023
4 min
0

Werken vanuit talenten – Hoe doe je dat als team?

05/26/2023
4 min
0

Om succesvol te zijn als team en als organisatie is het benutten van individuele talenten een essentieel aspect geworden. Talentontwikkeling en het creëren van een omgeving waarin iedereen zijn of haar sterke punten kan benutten, zijn cruciale onderdelen van moderne bedrijfsculturen. Maar hoe kunnen teams werken vanuit talenten? En wat is daarvoor nodig? In deze blog gaan we dieper in op dit onderwerp en verkennen we enkele praktische tips om het beste uit ieders potentieel te halen.

Waarom werken vanuit talenten belangrijk is

Wanneer mensen kunnen werken vanuit hun natuurlijke talenten, voelen ze zich gemotiveerder, geïnspireerd en betrokken bij hun werk. Dit leidt tot hogere productiviteit en betere prestaties. Door de individuele talenten van teamleden te herkennen en te benutten, kan een team synergie creëren en complementaire vaardigheden ontwikkelen. Het vergroot ook de tevredenheid van de medewerkers, wat resulteert in een hogere retentie en een positieve werkomgeving.

Uiteindelijk draait het allemaal om het beste uit je teamleden te halen. Werken vanuit talenten zorgt hier dus voor, maar zorgt ook nog eens met meer geluk, betrokkenheid en motivatie.

Dit zijn de stappen die je kan zetten om als team te gaan werken vanuit talenten.

Stap 1: Identificeer individuele talenten 

Om vanuit talenten te werken, is het belangrijk om de unieke talenten van elk teamlid te identificeren. Dit kan worden bereikt door middel van individuele assessments, gesprekken en zelfreflectie. Wij raden aan gebruik te maken van CliftonStrengths. Dit is een krachtig zelfreflectie assessment wat zeer helder in kaart brengt wat ieders talenten zijn.

Aan de slag met CliftonStrengths in jouw organisatie of teamHet CliftonStrengths assessment dat inzicht geeft in jouw talenten

Het is ook nuttig om open communicatie te bevorderen, waarbij teamleden de ruimte krijgen om hun sterke punten te delen en hun talenten te benadrukken. Door deze informatie te verzamelen, kunnen teamleiders beter begrijpen welke vaardigheden en talenten beschikbaar zijn binnen het team. Veel teams kiezen er bijvoorbeeld voor om begeleid een teamontwikkelsessie te houden waarin ze elkaars talenten leren kennen én beter in te zetten.

Stap 2: Creëer een talentgerichte omgeving 

Om talentontwikkeling in een team te stimuleren, is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin talenten kunnen gedijen. Dit omvat het bieden van kansen voor professionele groei en ontwikkeling, het toewijzen van taken op basis van individuele sterke punten en het bevorderen van een cultuur van samenwerking en ondersteuning. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is bijvoorbeeld het model van vrijheid versus verantwoordelijkheid.

Vrijheid blijheid of vrijheid en verantwoordelijkheid?Om als team goed te kunnen werken vanuit talenten moeten teamleden de ruimte hebben om hun resultaten te halen (de verantwoordelijkheden) op hun eigen manier (vrijheid). Als er geen ruimte is, en mensen ‘gedwongen’ worden om een bepaalde manier werk te doen, dan zullen talenten minder snel benut kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan acquisitie. Is iemand vrij om het te doen op een manier die bij hem/haar past, of is er vanuit de organisatie (leiderschap) al precies bepaald welke acties iemand moet ondernemen? Dat maakt een groot verschil.

Stap 3: Zorg voor teamwork en samenwerking 

Werken vanuit talenten betekent niet alleen dat individuen hun sterke punten benutten, maar ook dat ze effectief kunnen samenwerken binnen het team. Het is belangrijk om ruimte te bieden voor teamsamenwerking, waarbij ieders talent wordt ingezet om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dit kan worden gedaan door duidelijke doelstellingen te stellen, open communicatie te bevorderen en teams te ondersteunen bij het identificeren en benutten van elkaars talenten.

-> Benieuwd naar hoe teamontwikkeling eruit ziet met CliftonStrengths? Klik hier!

Stap 4: Continue talentontwikkeling 

Talentontwikkeling is een voortdurend proces dat nooit stopt. Het is belangrijk om regelmatig feedback te geven aan teamleden, zodat ze zich bewust zijn van hun sterke punten en waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. Moedig individuen aan om nieuwe vaardigheden te leren, trainingen te volgen en zichzelf uit te dagen. Dit kan zowel individueel als collectief gebeuren, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops of het delen van kennis binnen het team.

Een leidinggevende speelt een grote rol in het realiseren van een werkomgeving waarin (positieve) feedback continu gegeven kan worden. Dit vraagt dat men zich onderling verbonden voelt en dat er vertrouwen is. Zie bijvoorbeeld de Piramide van Lencioni waarin dit uitgebreider staat toegelicht.

Stap 5: Erkenning en beloning 

Het erkennen en belonen van individuele talenten is een belangrijk onderdeel van het werken vanuit talenten als team. Door prestaties en inzet te waarderen, voelen teamleden zich gewaardeerd en gemotiveerd om hun talenten verder te ontwikkelen. Dit kan worden gedaan door middel van persoonlijke erkenning, teamuitjes, (niet financiële) bonussen of andere vormen van beloning die passend zijn binnen de organisatie.

Kenmerk van goed werkgeverschap is waardering

Conclusie: talenten benutten als team vraagt aandacht én talentontwikkeling

Het werken vanuit talenten in een team is een krachtige manier om de prestaties en tevredenheid van teamleden te verbeteren. Door individuele talenten te identificeren, een talentgerichte omgeving te creëren, teamwork en samenwerking te bevorderen, continue talentontwikkeling te stimuleren en erkenning en beloning te bieden, kunnen teams optimaal profiteren van de unieke vaardigheden en talenten van elk individu.

Talentontwikkeling is een investering die zichzelf terugbetaalt in termen van productiviteit, innovatie en een positieve werkcultuur. Dus, neem de tijd om de talenten binnen je team te ontdekken en te benutten. Werk samen als een hecht team en laat iedereen schitteren op basis van zijn of haar sterke punten. Het resultaat zal een succesvol team zijn dat floreert en samen uitblinkt.

Klik hier als je interesse hebt in het realiseren van talentontwikkeling voor je team met behulp van CliftonStrengths.

Reacties
Categorieën