Hoe realiseer je vrijheid in je werkende leven?

Vrijheid is de derde pijler van Happyholics en tevens een belangrijke pijler in het realiseren van werkgeluk. Vrijheid betekent dat je de mogelijkheid hebt het leven te leiden zoals jij dat wil én dat het beste bij jou past. Dit bestaat uit drie onderdelen:
  1. Werken en leven vanuit je talenten
  2. Leven inrichten volgens jouw ultieme wens
  3. Leven volgens jouw leefregels
Om vrijheid te voelen moet je loskomen van de wensen en invullingen van anderen. Jij bepaalt jouw leven en geeft invulling aan dat leven op jouw manier.

Werken en leven vanuit je talenten

Vrijheid houdt in dat je helemaal vrij bent in hoe je jouw werk (en leven) uitvoert. En dat doe je het allerliefst op een manier die past bij jou en bovenal bij jouw talenten. Volgens Martin Seligman (grondlegger van de Positieve Psychologie en groot onderzoeker van geluk) is werken vanuit je talenten een essentieel onderdeel van gelukkig zijn. Wanneer je dat doet waar je goed in bent word je gelukkig.
Dit is ook een conclusie die Gallup heeft getrokken na al het onderzoek dat zij uitgevoerd hebben. Daarom hebben zij een instrument ontwikkeld genaamd CliftonStrengths dat mensen inzicht geeft in hun talenten. Wanneer je je talenten kent, is het makkelijker deze toe te passen in het dagelijkse leven. Wil jij dus gelukkiger zijn in je werkende leven leer dan je talenten kennen, en ontwikkel ze zodanig dat je ze dagelijks kan toepassen in het werkende leven.

Leven inrichten volgens jouw ultieme wens

Wat zou jij doen met 10 miljoen? Dat is de allerbelangrijkste vraag om te kunnen beantwoorden als het gaat om dit onderdeel van vrijheid. Niet omdat je perse rijk moet zijn. Maar omdat het je helpt te dromen zonder belemmeringen en grenzen. Veel mensen vinden het moeilijk te bepalen wat hun ultieme leven zou zijn. Ze voelen én bedenken hierbij continu beperkingen zoals 'ach het is toch niet mogelijk wat ik wil'. Wanneer je vanuit onbeperkte mogelijkheden gaat dromen (wat 10 miljoen zou kunnen bieden) is het makkelijker tot die ultieme droom te komen. En dan is het zaak stap voor stap na dat ultieme leven toe te werken. En daar heb je geen 10 miljoen voor nodig. Het bijzondere hieraan is namelijk dat de dromen die we blijken te hebben veelal realiseerbaar zijn met ons huidige inkomen. Wat ons tegenhield waren de beperkingen die we onszelf hadden opgelegd. Kortom, durf te dromen, knip het in kleine stukjes op en maak elke dag een stapje naar dat ultieme leven.

Leven volgens jouw leefregels

Leefregels zijn zelf opgelegde regels die jou in je dagelijkse leven gelukkig maken. Ze geven dus sturing aan jouw gedrag en hoe jij je opstelt. Het zijn dus geen doelen, maar eerder een concrete invulling van jouw belangrijkste waarden. Leefregels zijn dan ook altijd persoonlijk en daarmee uniek. Vaak hebben we al een set aan leefregels voor onszelf (onbewust) bepaalt. Denk maar (leef)regels die je hebt meegekregen vanuit jouw opvoeding, geloof, cultuur of sociale kring ("je mag een gegeven paard niet in de bek kijken" of "behandel een ander zoals je...").

Om leefregels te kunnen bepalen is het belangrijk om eerst duidelijk te hebben wat jouw kernwaarden zijn. Kernwaarden zijn jouw allerbelangrijkste waarden in het leven. Denk aan 'liefde', 'speelsheid', 'persoonlijke ontwikkeling', etc. Waarden die voor jou een anker zijn in je dagelijkse leven. Waarden die jou (kunnen) begeleiden in elke beslissing die je maakt en het gedrag dat je vertoont. Vanuit die waarden kan je vervolgens leefregels bepalen. Dit doe je met de 'schijf van vijf'.

Bepaal je leefregels met de schijf van vijf

De schijf van vijf wordt ook wel het ‘levenspalet’ of de ‘schijf van succes’ genoemd. De kwaliteit van leven wordt namelijk bepaald door deze 5 aspecten en de onderlinge verbinding daartussen. Het blijkt dat mensen die gelukkig, dan wel succesvol zijn, gebruik maken van een x aantal leefregels, gekoppeld aan deze 5 aspecten. Waarbij je zou kunnen zeggen: wanneer je 2 leefregels per aspect hebt, zijn dat jouw 10 persoonlijke geboden.

Dit is dus eigenlijk een hele praktische en concrete invulling van jouw ideale leven dat past bij jouw kernwaarden. Wanneer je dit voor jezelf duidelijk hebt wordt het makkelijker het leven te leiden dat JIJ wilt. Niet het leven dat anderen, of de maatschappij in zijn geheel, jouw oplegt.


Vrijheid: jouw ultieme leven stap voor stap realiseren

Vrijheid als belangrijke pijler van werkgeluk houdt dus in dat jij stap voor stap het leven leert te leiden zoals jij dat wilt. Niet zoals anderen dat willen of zelfs soms op kunnen leggen. Hoewel we natuurlijk deel uitmaken van een maatschappij, of ook wel systeem, is het zeker mogelijk hierin jouw eigen invulling te realiseren. Leer dus te dromen zodat je vervolgens stap voor stap kan losbreken uit de 'verwachtte standaard' en toeleeft naar jouw wensen.