Een wekelijkse portie inspiratie om je werkende leven ook nu een beetje leuk te houden

LEEFREGELS

HAPPYFEED #15

  Meteen aan de slag    

In de vorige Happyfeed heeft Itamar jullie meegenomen in het bepalen van jouw kernwaarden. Weten wat jouw persoonlijke waarden zijn is een essentieel aspect om een (nog) leuker werkend leven te creëren. Zelf heb ik mijn waarden, n.a.v. dezelfde visualisatie-oefening bij Remco Claassen, doorvertaald naar een persoonlijke mission statement. Als je daar meer over wilt weten, mail mij gerust: glenn@happyholics.com!


Voor nu gaan we een concrete vertaalslag maken van jouw kernwaarden, naar persoonlijke leefregels. Waarbij we gebruik maken van de schijf van vijf. En dan bedoelen we niet de schijf van het voedingscentrum. We bedoelen deze schijf van vijf en een bronvermelding is hier op zijn plaats. Wederom bedankt Remco Claassen, voor de inspiratie en dit inzicht!


                                                                        Bepaal je leefregels met de schijf van vijf

Dan nu de opdracht: 

Bepaal en schrijf per aspect 2-3 leefregels voor jezelf op, die in lijn zijn met jouw kernwaarden. Principes hoe jij in het leven staat of graag wilt staan. 

 

Nou kan ik me voorstellen dat je vragen hebt omtrent de 5 aspecten. Wat wordt er mee bedoeld? En wat is een leefregel? In de theorie vind je deze informatie inclusief een aantal voorbeelden van leefregels ter inspiratie. Waarbij ik tussen haakjes de waarde heb toegevoegd waar deze leefregel aan gekoppeld is. Leefregels van organisaties, van anderen, maar er zitten ook een paar persoonlijke leefregels van mij bij. Maar laat ik benadrukken, laten ze je inspireren en helpen, maar bepaal vooral jouw eigen leefregels!  


Theorie

Leefregels met behulp van de schijf van vijf


Leefregels 

Leefregels geven sturing aan jouw gedrag, hoe jij je opstelt. Het zijn dus geen doelen, maar eerder een concrete invulling van jouw waarden. Of jouw persoonlijke missie, kompas of persoonlijke anker. Oftewel, hoe ga jij vormgeven aan jouw unieke combinatie van kernwaarden? 


Leefregels zijn dan ook altijd persoonlijk en daarmee uniek. En waarschijnlijk heb je zelf al een set met leefregels, bewust dan wel onbewust. Misschien heb jij ze zelfs opgeschreven voor jezelf, dan wel dat ze voor je zijn bepaald. Denk maar eens aan leefregels die je mee hebt gekregen vanuit jouw opvoeding, geloof, cultuur of sociale kring (“je mag een gegeven paard niet in de bek kijken”, “behandel een ander, zoals je…”).  


De schijf van vijf 

De schijf van vijf wordt ook wel het ‘levenspalet’ of de ‘schijf van succes’ genoemd. De kwaliteit van leven wordt namelijk bepaald door deze 5 aspecten en de onderlinge verbinding daartussen. Het blijkt dat mensen die gelukkig, dan wel succesvol zijn, gebruik maken van een x aantal leefregels, gekoppeld aan deze 5 aspecten. Waarbij je zou kunnen zeggen: wanneer je 2 leefregels per aspect hebt, zijn dat jouw 10 persoonlijke geboden. 


Hieronder leggen we de 5 aspecten uit, inclusief een aantal voorbeelden ter inspiratie. Inclusief de kernwaarde waar deze uit is ontstaan. 


Emotioneel / Spiritueel 

In de jaren ’90 schreef Daniel Goleman het boek Emotionele intelligentie. Waarin hij jouw emotionele staat omschreef als 'het vermogen jezelf te kunnen motiveren, jouw bewustzijn van jouw eigen gevoelens en van de gevoelens van de mensen om je heen'. Hoe beter je hiertoe in staat bent, des te groter jouw vermogen om empathie & medeleven te tonen. En dus kun je ook adequater reageren op zowel pijn als plezier, bij jezelf en om je heen.  

Spiritueel gaat veel meer om zingeving en de diepere betekenis en bedoeling van het leven. Waartoe ben jij hier op aarde? Wat wil jij graag achterlaten?  


Voorbeelden van leefregels in Emotioneel / Spiritueel: 

 • One who gets the problem, owns the problem. (Eigenaarschap) 

 • Ik borg en behoud het zondagskind in mij. (Speelsheid) 

 • Enjoy the journey. (Plezier) 


Fysiek 

Dit aspect heeft te maken met jouw fysieke gesteldheid: fitheid, energie, gezondheid & vitaliteit. Dit gaat ook over sport, ontspanning & (gezonde) voeding. 


Voorbeelden van leefregels in Fysiek: 

 • Iedere ochtend: win the morning. (Energie) 

 • Iedere week sporten: 5 keer in de week ochtendoefeningen, 3 keer in de week grote sportactiviteit. (Groei) 

 • Mijn lichaam is mijn tempel. (Vitaliteit) 

 
Sociaal / Relaties 

Dit heeft alles te maken met de omgang met mensen. Wie heb je in jouw omgeving? En wie zijn daarin belangrijk voor jou? Enerzijds gaat dit over familie, die je “krijgt” en niet uit kunt kiezen. Anderzijds gaat dit over vrienden en collega’s, die je zelf kiest.  

 

Voorbeelden van leefregels in Sociaal / Relaties: 

 • Geluk is pas geluk als je het kunt delen met mensen van wie ik houd. (Liefde) 

 • Als ik niet meer deel, stop ik met groeien. (Harmonie) 

 • Personal & generous. (Begripvol) 


Actief 

Dit gaat over jouw active life. De dingen die je graag doet, vol passie en die energie opleveren. Je werk maakt hier deel van uit, maar het gaat verder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan hobby’s & interesses, die vallen hier ook onder.  

In actief is vaak sprake van interactie met anderen en heeft het idealiter ook een zingevend karakter. Dat hetgeen je doet meer energie geeft dan dat het kost. En er is aangetoond dat een bijdrage leveren aan anderen, zorgt voor energie, ook wel een spreekwoordelijke sprankeling. 


Waardevol in dit aspect is om onderscheid te maken in jouw verschillende rollen. Die van ouder, vriend(in), broer/zus, partner, ondernemer, medewerker enz. Ieder mens heeft meerdere rollen, waarbij sommige rollen meer plezier geven dan anderen. 

 

Voorbeelden van leefregels in Actief: 

 • Ik ben er voor iedereen die mijn hulp nodig heeft. (Behulpzaam) 

 • Just do it. (Uitdaging) 

 • Ik faciliteer mezelf en anderen in persoonlijke groei. (Inspiratie) 

 

Materieel / Geld 

Het materiele aspect gaat over middelen, materiele zaken, inkomen & financiële middelen. Je kunt het zien als de onderste trede van de piramide van Maslow, waarbij is aangetoond dat al deze aspecten niet direct bijdragen aan geluk en voldoening. Echter, het niet of er te weinig van hebben, maakt het leven wel een stuk complexer.  


Voorbeelden van leefregels in Materieel / Geld: 

 • Ik gooi mijn oude schoenen pas weg, zodra ik nieuwe heb. (Zekerheid) 

 • Ik geef elk jaar meer uit en houd meer over. (Winnen) 

 • Ik streef naar onafhankelijkheid – voor mezelf en mijn kinderen. (Liefde)

Laat je ons weten wat je van deze Happyfeed vond?

We vinden het leuk om te horen wat je van deze Happyfeed vond, zodat we onze volgende Happyfeeds (nog) beter kunnen afstemmen op jouw behoeften. 

null

Gun anderen ook een Happyfeed!

We sturen geen dansende pinguïns. Wel een wekelijkse portie inspiratie, waardevolle inzichten en praktische tips die ons ook elke dag helpen om als een echte Happyholic door het leven te (blijven) gaan. Gun jij anderen ook elke twee weken een Happyfeed? Zorg dat ze hun mailadres achterlaten op onze inschrijfpagina.

Glenn Holster en Itamar Sharon zijn de oprichters van Happyholics. Hun missie: individuen, teams & organisaties helpen om (nog) meer bezieling, plezier en geluk te ervaren in het werkende leven. Met Happyfeed hopen ze ook in deze onzekere tijd bij te kunnen dragen aan het behoud (of zelfs de groei) van werkplezier in Nederland.


Wil jij ook een leuker werkend leven?