Positieve psychologie

De positieve psychologie is een uitbreiding op de 'traditionele' psychologie en richt zich op het welbevinden van de mens. Waar de normale psychologie zich richt op het beter maken van psychologische problemen, richt de positieve psychologie op het nog beter maken van wat al oké of goed is

Waarom is de positieve psychologie belangrijk?

We leren bijna ons hele leven vooral te kijken naar wat er niet goed aan ons is. Ik ben: 

 • te klein 
 • te dom 
 • Een slechte spreker 
 • een slechte ouder 
 • Saai 
 • Te druk 
 • Onproductief 
 • Niet creatief 

Kijken naar wat er mis met je is, is heel waardevol wanneer er daadwerkelijk psychisch of psychologisch iets mis met je isWant dan valt er daadwerkelijk iets te ‘genezen’. Maar voor veel mensen speelt dat helemaal niet. En praten we onszelf vooral een negatief verhaal aan terwijl er juist zoveel positiefs is om aandacht voor te hebben. 

Kern van positieve psychologie

Gelukkig is sinds de jaren ‘90 de positieve psychologie als nieuwe stroming opgestaan die zich daarin specialiseert. Waar de normale psychologie zich richt op het beter maken van mensen die zich slecht voelen, doet de positieve psychologie het tegenovergestelde: 

Psychologie: mensen die zich ellendig voelen minder ellendig laten voelen. 

Positieve psychologie: mensen die zich ok voelen nog beter laten voelen. 

Lange tijd is er voornamelijk (misschien ook terecht) aandacht geweest op de mensen die het slecht hadden. De psychologie maakte ontdekking na ontdekking om mensen uit de donkere kant van het leven te halen, en doet dat nog steeds. Ondertussen stonden er steeds meer mensen op die inzagen dat de kennis en kunde uit de psychologie ook toegepast kan worden op de ‘gemiddelde mens’. Om zo die ervaren levensstandaard omhoog te halen.  

Normale psychologie versus positieve psychologie

Seligman, grondlegger van de positieve psychologie 

Volgens Seligman, grondlegger van de positieve psychologie en de dimensies van geluk, zou de psychologie in het algemeen aandacht moeten hebben op: 

 1. Kwaliteiten én valkuilen 
 2. Het uitbouwen van het beste in het leven én het repareren van dat wat kapot is 
 3. Het mooier en zinvoller maken van het leven van de mens met een sterke focus op talent én het genezen van de zieken.  

In deze video licht Seligman dit uitgebreider toe: 


Hoe werkt positieve psychologie?

In de jaren dat Seligman onderzoek deed naar mogelijke interventies om mensen te faciliteren een beter leven te ervaren bleek meer en meer dat wij als mens daar absoluut invloed op hebben. En een essentieel onderdeel waar je een eigen positieve invloed op kan hebben is je eigen zelfbeeld... 

Je zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt. En hoe dat beeld eruit ziet is afhankelijk van hoe jij jezelf waardeert. Waardeer jij jezelf, met alle positieve en negatieve eigenschappen die je hebt, dan heb je een positief zelfbeeld. Ben je continu kritisch op jezelf, dan heb je snel een negatief zelfbeeld. Jouw zelfbeeld, en dus ook de mate waarin je jezelf waardeert, heeft een direct effect op hoe gelukkig je bent in het leven.  

Een negatief zelfbeeld komt voort uit een focus op: 

 1. alleen je minder positieve eigenschappen 
 2. Jezelf continu te vergelijken met anderen 
 3. De positieve eigenschappen en successen van anderen 
 4. Een onrealistisch perfect beeld van wat je zou moeten zijn 
 5. Datgene waar je maar nauwelijks invloed op hebt 

 

Een positief zelfbeeld ontstaat wanneer je focust op: 

 1. Al je eigenschappen maar met name je positieve 
 2. Jezelf. En je dus niet continu vergelijkt. 
 3. Dat waar je invloed op hebt 
 4. Anderen te waarderen zonder jezelf daarmee naar beneden te halen. 

Zo word je nog gelukkiger

Conclusie: je bent dus zelf in staat jezelf meer te waarderen waardoor je een positiever zelfbeeld krijgt. En wanneer je een positiever zelfbeeld hebt ervaar je meer geluk en plezier in het leven.