Wat zijn kernwaarden?

Je hebt vast wel eens gehoord van het begrip "kernwaarden". Maar wat zijn ze eigenlijk? In dit artikel lichten we het uitgebreid toe!

Definitie en betekenis van kernwaarden

Kernwaarden zijn de fundamenten van wie we zijn als individu. Ze vormen de essentie van onze identiteit en beïnvloeden hoe we denken, handelen en keuzes maken in ons dagelijks leven. Kernwaarden vormen de ruggengraat van wie we zijn als individu. Ze zijn de diepgewortelde overtuigingen, principes en normen die onze acties, keuzes en relaties sturen. In essentie zijn kernwaarden de innerlijke kompasnaalden die ons helpen navigeren door het leven.

Deze waarden kunnen variëren van persoon tot persoon en kunnen onder meer autonomie, eerlijkheid, respect, compassie, rechtvaardigheid, integriteit en vrijheid omvatten. Voor meer voorbeelden van kernwaarden zie dit artikel: Voorbeelden van kernwaarden

Belang van Kernwaarden

Kernwaarden spelen een cruciale rol in ons leven om verschillende redenen:

  1. Levensoriëntatie: Kernwaarden fungeren als een kompas dat richting geeft aan ons leven. Ze helpen ons te begrijpen wat voor ons echt belangrijk is en wat niet, waardoor we keuzes kunnen maken die in lijn zijn met onze diepste overtuigingen en verlangens.
  2. Besluitvorming: Onze kernwaarden beïnvloeden de beslissingen die we nemen. Ze dienen als filters waardoor we situaties en opties evalueren en beslissingen nemen die consistent zijn met onze waarden en doelen.
  3. Identiteit en Zelfbeeld: Kernwaarden vormen een essentieel onderdeel van onze identiteit en zelfbeeld. Ze helpen ons te begrijpen wie we zijn, wat we geloven en waar we voor staan, en geven vorm aan hoe we onszelf en anderen zien.
  4. Relaties: Kernwaarden spelen ook een belangrijke rol in onze relaties met anderen. Ze beïnvloeden hoe we anderen behandelen, wat we waarderen in vriendschappen en partnerschappen, en hoe we omgaan met conflict en samenwerking.

Kortom: kernwaarden zijn cruciaal

Kernwaarden zijn dus de fundamenten van wie we zijn en hoe we ons leven leiden. Ze helpen ons richting te geven, beslissingen te nemen en betekenis te geven aan onze ervaringen. Door onze kernwaarden te begrijpen en ernaar te leven, kunnen we een leven creëren dat authentiek, vervullend en in lijn is met onze diepste overtuigingen. Kortom, een leven waarin we ons gelukkig(er) voelen.

Wil je jouw kernwaarden ontdekken? Bekijk dan ons blog waarin we je stap voor stap begeleiden in het bepalen van jouw kernwaarden.