The 7 habits of highly effective people

Stephen Covey schreef in 1989 het boek The 7 habits of highly effective people. Tot op de dag van vandaag het best verkochte en meest gelezen boek over persoonlijke ontwikkeling. Miljoenen exemplaren zijn er wereldwijd verkocht en ondanks dat Covey in 2012 overleed, leeft zijn filosofie in de wereld van training, coaching en persoonlijke ontwikkeling nog altijd voort. Toch ontmoeten wij nog genoeg mensen die het boek niet kennen. Of wel kennen, maar nog nooit hebben gelezen. Daarom vertellen wij er graag wat meer over.

Wie is Stephen Covey?

Stephen Covey werd geboren op 24 oktober 1932 in Salt Lake City en was een invloedrijke Amerikaanse auteur, spreker en consultant op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectief leiderschap. Covey combineerde zijn zakelijke en spirituele achtergrond om een holistische benadering van (persoonlijk) leiderschap en persoonlijke effectiviteit te ontwikkelen. Zijn werk heeft wereldwijd mensen geïnspireerd om zowel hun persoonlijke als professionele leven te transformeren.

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

In Nederland is het boek van Stephen Covey beter bekend als de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Hierdoor wordt het boek in Nederland vaak gezien als een managementboek of een boek specifiek over leidinggeven. Wat ons betreft hebben de vertalers hier een behoorlijke fout gemaakt, want het boek gaat over persoonlijk leiderschap, oftewel 'hoe geef ik leiding aan mezelf?'. Overigens wel essentieel om te weten en toe te kunnen passen, voordat je goed leiding kunt geven aan anderen.

The 7 habits van Stephen Covey - het fundament

Stephen Covey deed enorm veel research voordat hij tot zijn briljante filosofie en boek kwam. Na het bestuderen van 200 jaar literatuur over succes kwam hij tot 7 habits. Het fundament wat hieraan ten grondslag ligt, is onder te verdelen in drie aspecten.

  1. Een pragmatische én principiële houding, die bovendien goed met elkaar in balans moeten zijn. Pragmatisch voor de korte termijn. Principieel voor de duurzame en interpersoonlijke relaties, oftewel de lange termijn.
  2. De kracht van een paradigma en een paradigma-verschuiving. Oftewel, perceptie. Simpel gezegd: zoek geel en je vindt geel. Zoek blauw en je vindt blauw.
  3. Leven vanuit principes. Principes die bijdragen aan duurzame groei en ontwikkeling en bovendien waarden toevoegen aan (het leven van) anderen.

Dit alles vraagt een andere manier van denken. Van korte termijn focus naar lange termijn focus. Van ik naar wij. Van niet de omgeving willen veranderen, maar zelf veranderen. Oftewel: groeien en ontwikkelen van binnen naar buiten.

The 7 habits of highly effective people op een rij

In dit artikel zetten we de 7 habits of highly effective people kort voor je op een rij.

Habit 1 - Wees proactief

Covey benadrukt het belang van persoonlijke verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief. Proactieve mensen nemen controle over hun leven en laten zich niet beïnvloeden door externe gebeurtenissen en omstandigheden. Hier lees je meer over in ons artikel over De cirkel van invloed.

Habit 2 - Begin met het einde voor ogen

Hierbij gaat het om het creëren van een duidelijke visie en het stellen van concrete doelen op basis van persoonlijke waarden. Covey moedigt aan om vooruit te denken en te handelen in overeenstemming met wat echt belangrijk voor je is.

Habit 3 - Belangrijke zaken eerst

Prioriteiten stellen en time-management staan centraal bij deze habit. Covey introduceerde het concept van het kwadrant van tijdmanagement, oftewel de Eisenhower matrix. Hiermee moedigt hij aan om de focus te leggen op belangrijke taken in plaats van urgente maar minder belangrijke zaken.

Habit 4 - Denk win-win

Covey pleit voor samenwerking en het creëren van oplossingen waarvan alle betrokken partijen optimaal profiteren. Hierbij benadrukt hij het belang van empathie, begrip en synergie in relaties en onderhandelingen.

Habit 5 - Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Effectieve communicatie draait om luisteren en begrijpen voordat we zelf begrepen willen worden. Covey benadrukt het belang van empathisch luisteren om diepgaande relaties op te bouwen.

Habit 6 - Creëer synergie

Synergie ontstaat wanneer mensen optimaal samenwerken en hun unieke talenten en inzichten combineren om betere resultaten te behalen dan dat ze alleen zouden kunnen bereiken. Covey moedigt hiermee samenwerking en teamwork aan.

Habit 7 - Houd de zaag scherp

Deze gewoonte gaat over continue persoonlijke ontwikkeling en groei. Covey benadrukt het belang van zelfzorg, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het streven naar een goede balans tussen werk en privé. Zo kun je je energieniveau en motivatie goed op peil houden.

Aan de slag met The 7 habits of highly effective people

In mijn blog over de eerste 3 eigenschappen inspireer ik je om direct aan de slag te gaan met de 7 habits of highly effective people. Ik geef je concrete handvatten die je helpen groeien op het gebied van onafhankelijkheid. Dit is een sterke basis voor persoonlijke groei & ontwikkeling en het realiseren van een leuker werkend leven. Als je dit onder de knie hebt, kun je gaan werken aan de volgende fase van het groeicontinuüm: wederzijdse afhankelijkheid, ook wel de overwinning op je omgeving. Daar vertel ik je later meer over!