Wat wordt bedoeld met de emotionele bankrekening

In het boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap, het best verkochte persoonlijke ontwikkelboek geschreven door Stephen Covey, staat halverwege het boek een zeer krachtig model als het gaat om effectieve relaties en samenwerkingen bouwen: de emotionele bankrekening, ook wel de emotional bank account. Maar wat bedoelt Covey hier nou mee?

Covey zijn 7 principes zijn gebouwd op twee uitgangspunten. Allereerst moet je als mens werken aan je eigen onafhankelijkheid, via eigenschappen 1 t/m 3 (link blog???). Want pas als je onafhankelijk bent kun je echt effectief zijn of worden in relaties en samenwerkingen met anderen. Waar je juist via eigenschappen 4 t/m 6 zeer effectief in kan zijn of worden.

De emotionele bankrekening

Net als een normale bankrekening, heeft de emotionele bankrekening ook 2 kanten: debet en credit. Oftewel, je kunt opnames (negatief effect) en stortingen (positief effect) doen. Maar dan niet in geld uitgedrukt, maar in emotionele waarde. En zodra een emotionele bankrekening meer stortingen heeft, de bankrekening staat als het ware in de plus, dan zal dit leiden tot een gezondere en effectievere relatie. Simpel gezegd, er is onderling vertrouwen tussen jou en de ander.

Stephen Covey omschrijft het principe van de emotionele bankrekening als een balans. Het is het verbindende mechanisme tussen ‘ik’ (de overwinning op jezelf) en ‘wij’ (de overwinning met je omgeving).

emotionele-bankrekening

Hoe bouw je dan aan een positieve emotionele bankrekening?

Dit doe je simpelweg door meer stortingen dan opnames te doen. Waarbij een opname zo'n 4-5 keer zwaarder weegt dan een storting. Er zijn zelfs visies dat dit nog hoger is. Een opname vermindert namelijk het vertrouwen dat de ander in je heeft en gaat ten koste van het totale saldo. Met stortingen stijgt juist het vertrouwen weer en draag je bij aan een positief onderling gevoel. Hoe hoger het saldo op de emotionele bankrekening, hoe makkelijker de samenwerking verloopt.

Meestal is het zo dat wanneer jij vindt dat de ander bij jou in de plus staat, dat de ander bij jou ook een positief gevoel heeft. Andersom is echter ook waar, wanneer iemand bij jou juist in de min staat, dan kun je er vergif op innemen dat die ander ook niet al te positief naar jou kijkt.

Een aantal voorbeelden van stortingen op de emotional bank account van een ander:

 1. De ander echt proberen te begrijpen, door aandachtig te luisteren.
 2. Aandacht hebben voor de ander, juist door op kleine details te letten: een klein gebaar, een simpel compliment, iemand zijn naam onthouden e.d.
 3. Waardering uitspreken. Niet voor niets 1 van de 5 pijlers van een happyholic :-)
 4. Je woord houden, gewoonweg doen wat je belooft. Je beloften niet nakomen is een forse opname van de emotionele bankrekening.
 5. Verwachtingen verduidelijken en dus eigen aannames doen.
 6. Integriteit & loyaliteit tonen. Hoe praat je bijvoorbeeld over anderen wanneer zij er niet bij zijn? Neem je het op voor mensen die niet aanwezig zijn?
 7. Je oprecht verontschuldigen voor een opname: fouten en vergissingen toegeven door je open en kwetsbaar op te stellen.

En zo kun je vast zelf nog wel voorbeelden van positieve stortingen bedenken. Toch?

Wat levert een positieve emotionele bankrekening op?

Om een gezonde emotionele bankrekening te hebben, of het nou op het werk is of in privé, is het van belang om de ander je vertrouwen te geven (stortingen). Dus niet: vertrouwen is goed, controle is beter. Maar juist andersom! Het paradigma van Rutger Bregman: de meeste mensen deugen.

Door mensen te vertrouwen en oprechte stortingen te doen in de onderlinge communicatie, draag je bij aan het gevoel van zekerheid en de eigenwaarde van de ander. Daardoor groeit het onderlinge vertrouwen, daarmee de ander zijn autonomie/vrijheid, waardoor de onderlinge samenwerking en betrokkenheid stijgt.

De 4 regels van de emotional bank account:

 1. Vertrouwen – trust – is de basis & brandstof voor alle relaties.
 2. Zowel stortingen (+) als opnames (-) werken volgens het “zie je wel-effect”.
 3. De emotionele bankrekening – zowel de stortingen als de opnames – zijn tijdloos.
 4. Een storting (+) is pas een storting (+) als de ander deze als een positieve storting percipieert.

emotional-bank-account

Reactie plaatsen