Perceptie

Wat is perceptie?

Perceptie betekent waarneming. En waarnemen doe je met behulp van jouw zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken. En ook al probeer je dit zo objectief mogelijk te doen, nog steeds is een waarneming subjectief. En dit komt doordat jouw onbewuste brein de prikkels filtert. Weet jij trouwens hoeveel prikkels er per seconde binnenkomen? Uit wetenschappelijk onderzoek, omschreven in het boek Het slimme onbewuste, is aangetoond dat dit er meer dan 2 miljoen per seconde zijn! Wees maar blij dat jouw brein filtert, anders zou je helemaal doordraaien.

Prikkels filteren

Hierin maken jouw hersenen gebruik van grofweg 3 filters: weglaten, vervormen en generaliseren. En de psycholoog die zich heeft verdiept in het weglaat-filter, George Miller, schreef het artikel: The magical number 7, plus or minus 2. Waarin hij heeft geconcludeerd dat er 7 plus of min 2 prikkels bewust verwerkt worden per seconde. Oftewel, van meer dan 2 miljoen prikkels worden er maximaal 9 bewust verwerkt! We zien dus allemaal slechts een deel van de werkelijkheid, of zoals ik het heb mogen leren vanuit de NLP Methodiek: de kaart is niet het gebied.

Zo werkt perceptie: het filteren en verwerken van prikkels door onze hersenenZo werkt perceptie: het filteren en verwerken van prikkels door onze hersenen

Perceptie = Projectie

Het principe Perceptie = Projectie is bekend geworden door psycholoog Carl Jung. Het gedachtegoed waar Insights Discovery ook op gebouwd is. Zoals eerder omschreven is perceptie waarneming. Projectie gaat over hoe jij vervolgens eigen motieven en ervaringen toeschrijft op anderen en de wereld. We hebben tenslotte allemaal eigen waarden, overtuigingen, herinneringen en persoonlijkheidsvoorkeuren die onze filters onbewust sturen. Waarna jij vervolgens jouw perceptie weer naar buiten projecteert, middels gedrag en communicatie.

We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.

Perceptie in het werk

Ieders perceptie van 'de werkelijkheid' kan dus verschillen. Dit maakt dat mensen zich niet begrepen voelen of dat samenwerking niet soepel verloopt. In een team is het dus van belang elkaars filters te leren begrijpen en daardoor elkaars perceptie beter te accepteren. Een goede manier om dit te doen is via teamontwikkeling. Hiermee neem je de tijd om elkaar écht te begrijpen. Zo kan je bijvoorbeeld aan de hand van Insights Discovery en CliftonStrengths beter begrip krijgen voor de bril waarmee jij en je collega's naar de wereld kijken en daardoor de samenwerking versterken.