stephen-covey-header
Persoonlijk leiderschap
Glenn Holster
Persoonlijk leiderschap
11/04/2021
5 min
0

Heb jij het best verkochte boek over persoonlijke ontwikkeling al gelezen?

11/04/2021
5 min
0

Stephen Covey schreef in 1989 het boek The 7 habits of highly effective people. Tot op de dag van vandaag het best en meest verkochte boek over persoonlijke ontwikkeling ter wereld. Covey overleed in 2012, maar in de wereld van training, coaching en persoonlijke ontwikkeling leeft zijn filosofie nog altijd voort. Toch ontmoet ik genoeg mensen die het boek niet kennen. Of wel kennen, maar nog nooit hebben gelezen. Daarom geef ik je graag een samenvatting van het eerste deel van het boek en zet ik je direct aan de slag met de eerste 3 habits.

Hoe kwam ik zelf met het boek in aanraking?

In 2005 startte ik met mijn studie Sport, Management & Ondernemen. Een lijst met boeken werd gekocht, waaronder het boek van Covey. Maar goed, wat doet je als student met de meeste boeken? Inderdaad, google & samenvatting.nl als grootste vriend. Tot ik van mijn stagebegeleider, Dennis Gebbink, oprichter van Only Friends, het boek als bedankje cadeau kreeg aan het einde van mijn stageperiode.

En zie daar het verschil tussen een boek moeten lezen vanuit m’n opleiding versus het boek cadeau krijgen van iemand die een inspiratiebron voor je is. En niet zegt dat je het moet lezen, maar puur vanuit persoonlijk verhaal het je cadeau geeft, omdat het hem veel heeft gebracht. Gevolg? Twee weken later was het boek uit!

Maar goed, we leven in een wereld waarin er een overvloed aan informatie is. Blogs, podcasts, social media, Netflix, noem maar op. Hierdoor zeggen mensen vaak dat ze helemaal geen tijd hebben om een goed boek te lezen. Maar als je het boek van Covey hebt gelezen ga je begrijpen: Tijd heb je niet, tijd moet je maken. Om jullie toch een beetje op weg te helpen, heb ik deze samenvatting gemaakt.


7-eigenschappen-stephen-covey


Het fundament van het boek

Stephen Covey deed veel research en leeswerk voordat hij tot dit boek kwam. Na het bestuderen van 200 jaar literatuur over succes kwam hij tot deze 7 eigenschappen. Het fundament wat er aan ten grondslag ligt, is onder te verdelen in een aantal aspecten.

  1. Een pragmatische én principiële houding. En deze dienen in balans te zijn. Pragmatisch voor de korte termijn. Principieel voor de duurzame en interpersoonlijke relaties, oftewel de lange termijn.
  2. De kracht van een paradigma en een paradigma verschuiving. Oftewel, perceptie en verschil van perceptie. Simpel gezegd: zoek geel en je vindt geel. Zoek blauw en je vindt blauw.
  3. Leven vanuit principes. Principes die bijdragen aan duurzaamheid, groei & ontwikkeling, waarden toevoegend aan (het leven van) anderen.

Dit vraagt een andere manier van denken. Van korte termijn focus naar lange termijn focus. Van ik naar wij. Van niet de omgeving veranderen, maar zelf veranderen. Van groeien & ontwikkelen van binnen naar buiten.

Van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid: overwinning op jezelf

Hierin vallen de eerste 3 pijlers.

Pijler 1: be proactive / wees proactief

De allereerste en mijn inziens meest essentiële pijler. Jij hebt invloed op hoe jij je gedraagt. Dingen gebeuren in het leven, hoe jij ermee omgaat, heb je zelf in de hand. Reactieve mensen leggen de verantwoordelijkheid van hun gedrag bij externe gebeurtenissen of anderen.

Terwijl proactieve mensen verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen voor hun gedragingen. Niet over de interne gedachtes en gevoelens die zij hebben, die komen en gaan. Maar wel over hoe zij omgaan met deze gedachtes en gevoelens. Verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag, keuzes en beslissingen die ze maken.

 

Wil je gelijk praktisch aan de slag met deze pijler? Hieronder 2 suggesties:

  1. Kies een lastige situatie die zich zal voordoen in de nabije toekomst en waarbij je meestal reactief reageert. Stel je die zo levendig mogelijk voor. Wat zou je anders kunnen doen? Hoe zou de situatie eruitzien als je je proactief gedraagt?
  2. Kies een probleem op je werk of in je privé leven. Stel vast of je er direct, indirect of geen invloed op hebt. Bepaal dan nu de eerste proactieve stap die je kunt zetten om het probleem aan te pakken en op te lossen.

Pijler 2: begin with the end in mind / begin met het einde voor ogen

In het boek hanteert Covey de begrafenis-oefening. Stel je voor, je komt op je eigen begrafenis aan. Wat zeggen mensen dan over jou? Hoe word je omschreven? Maar doordat je nu nog leeft is dus eigenlijk de vraag: wat wil je dat ze zeggen en hoe ze jou omschrijven?

Achter deze tweede eigenschap, gaat een principe schuil, een natuurlijke wetmatigheid. En dat principe luidt: alles wordt tweemaal geschapen.

Het treffend voorbeeld is Walt Disney. Of het nou Disneyland Parijs is of the Lion King, ze hebben 1 ding gemeen. Ze werden eerst mentaal geschapen, voordat ze fysiek werden gebouwd. De kern van end in mind gaat over het bepalen van je kernwaarden en je missie. Als individu, als gezin en/of als bedrijf.

stephen-covey-end-in-mind

Wil je gelijk praktisch aan de slag met deze pijler? Hieronder 2 suggesties:

  1. Bedenk welke rollen je in je leven hebt en schrijf op wat voor persoon je in die rollen wilt zijn. Welke waarden zijn belangrijk? Hoe wil je daar invulling aan geven?
  2. Plan tijd naast je andere bezigheden om te schrijven aan je persoonlijke missie. Maak aantekeningen, verzamel opmerkingen, ideeën, inspirerende plaatjes en citaten.

Wil je ondersteund worden in het bepalen van je persoonlijke missie? Het formuleren van je kernwaarden is daarin een krachtige stap. In deze Happyfeed helpt Itamar je om jouw kernwaarden te formuleren.

Pijler 3: first things first / belangrijke zaken eerst

Tijd is niet te managen, iedereen heeft 24 uur in een dag. Wat wel te organiseren is, is leiding geven aan je eigen agenda. Effectieve en proactieve mensen stellen prioriteiten en besteden hun aandacht aan zaken die echt belangrijk zijn. Mensen die reactief gedrag vertonen worden “geleefd” door externe prikkels als social media, mail en WhatsApp. En besteden (te) weinig tijd aan dingen die belangrijk zijn.

In het boek benoemt Covey de P/PM balans: productie/productiviteit vs productmiddel. Productie gaat over resultaten, output, de pragmatische kant. Productiemiddel gaat over materieel, maar ook over jou als mens. Opleiding, ontwikkeling. De principiële, lange termijn kant.

Als praktische tool omschrijft Covey de Eisenhower matrix. Een tijdmanagementmatrix met 2 assen: urgent en belangrijk. Daaruit volgt een matrix met vier kwadranten:

Kwadrant I: taken die belangrijk zijn en urgent.

Kwadrant II: belangrijk, maar niet urgent.

Kwadrant III: niet belangrijk, wel urgent.

Kwadrant IV: niet belangrijk, niet dringend.

De Eisenhower Matrix helpt je efficiënter te werken

Wie een zinvol leven wil leiden blijft zoveel mogelijk weg uit kwadrant III & IV. En besteden voldoende tijd in kwadrant II, daar zit de kern van effectief persoonlijk management. Door voldoende tijd in kwadrant II te besteden, onderhoud je je P/PM-balans. Kwadrant II draait om visie, perspectief, evenwicht en discipline.

Wil je gelijk praktisch aan de slag met deze pijler? Hieronder 2 suggesties:

  1. Maak een tijdmanagementmatrix en schat in hoeveel procent van je tijd je in elk van de vier kwadranten doorbrengt. Meet het vervolgens ook echt, een week lang. Controleer daarna je eerste inschatting. Klopte die? En hoe tevreden ben je met je tijdsverdeling?
  2. Plan de komende week. Schrijf je verschillend rollen op en noteer per rol 2 doelen. Bij voorkeur in lijn met je persoonlijke missie. Zet ze daarna in je weekplanning. En plan eerst je kwadrant II activiteiten, begin met de meest belangrijke. Controleer aan het einde van de week of het gelukt is om je waarden en je doelstellingen ook echt een plek te geven in je dagelijks leven.

Samenvatting

Als je werkt aan deze drie eigenschappen zul je groeien in onafhankelijkheid. De basis voor persoonlijke groei & ontwikkeling en om zo een leuker werkend leven te realiseren. De eerste eigenschap, wees proactief, leert je dat je zelf leiding moet nemen. De tweede eigenschap, begin me het einde voor ogen, draait om het formuleren van een levensmissie & visie. En met de derde eigenschap, belangrijke zaken eerst, kun je jouw missie/visie in de praktijk brengen. Vervolgens kun je gaan werken aan de volgende fase binnen het groeicontinuüm: wederzijdse afhankelijkheid, ook wel de overwinning met je omgeving. Maar hier zoom ik in een volgende blog op in!

Reacties
Categorieën