De Insights kleuren

Het kleurenmodel van Insights Discovery is gebaseerd op het gedachtegoed van de Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung. Hij introduceerde het concept van psychologische voorkeuren, welke het Insights Discovery model koppelt aan de 4 Insights kleuren. De kleuren geven mensen op een aansprekende manier inzicht in hun eigen reacties en gedrag en helpen ze om te begrijpen waarom anderen (heel) ander gedrag laten zien.

Uitleg over de Insights kleuren

De Insights kleuren zijn een combinatie van de Jungiaanse bewustzijnsinstellingen Introversie en Extraversie en de ‘rationele functies’ Denken en Voelen.


Insights blauw

Helder Blauw staat voor een combinatie van de bewustzijnsinstellingen Introversie en Denken. Mensen met een voorkeur voor Blauw:

 • willen de wereld om zich heen goed waarnemen en begrijpen
 • willen over volledige en juiste informatie beschikken voordat ze tot actie overgaan
 • zetten alles goed op een rij voordat ze een beslissing nemen
 • houden vast aan een objectief standpunt
 • vinden autonomie en intellect belangrijk


Insights Rood

Vurig Rood staat voor een combinatie van de bewustzijnsinstellingen Extraversie en Denken. Mensen met een voorkeur voor Rood:

 • zijn actiegericht en varen een duidelijke koers
 • zijn open en direct in de omgang
 • hebben een krachtige en sturende uitstraling
 • zijn vasthoudend en vastberaden
 • Hebben hun focus op resultaat en streven naar een specifieke uitkomst


Insights Geel

Stralend Geel staat voor een combinatie van de bewustzijnsinstellingen Extraversie en Voelen. Mensen met een voorkeur voor Geel:

 • zijn spontaan, sympathiek en overtuigend
 • zijn enthousiast en stimuleren anderen om mee te doen
 • zoeken bewust gezelschap op en genieten daarvan
 • willen graag betrokken worden
 • zijn gevoelig voor waardering


Insights Groen

Zacht Groen staat voor een combinatie van de bewustzijnsinstellingen Introversie en Voelen. Mensen met een voorkeur voor Groen:

 • zetten alles af tegen (hun eigen) normen en waarden
 • zullen dat wat voor hen belangrijk is met man en macht verdedigen
 • streven naar harmonie en diepgang in relaties
 • hechten aan democratie en respect voor het individu
 • zorgen ervoor dat ieders standpunt wordt gehoord en meegenomen


De Insights kleuren op een slechte dag

We hebben allemaal weleens een ‘slechte dag’. Dagen waarop we bijvoorbeeld moe, geïrriteerd, gespannen of zelfs gestresst zijn. Op zo’n dag laten we heel ander gedrag zien dan op een ‘goede dag’. En ook dan zie je per Insights kleur verschillen. Zo zal bijvoorbeeld het ‘slechte dag gedrag’ van iemand met eerste kleur Rood er heel anders uitzien dan dat van iemand met eerste kleur Groen.

Rekening houden met de Insights kleuren van een ander

Hét geheim voor positieve relaties? Jouw gedrag afstemmen op de voorkeuren van de ander. Als je de voorkeuren van de mensen om je heen (her)kent, dan kun je daar in je gedrag en communicatie rekening mee houden. Hoe beter je dat doet, hoe groter de kans op effectieve interacties, positieve relaties en succesvolle samenwerking.

De Insights kleuren herkennen

Maar hoe herken je de Insights kleuren van een ander? We kunnen niet in iemands hoofd kijken, maar we kunnen wel kijken naar hoe iemand zich gedraagt. Bijvoorbeeld naar lichaamstaal of naar hoe iemand communiceert en met andere mensen omgaat. Het zijn allemaal aanwijzingen voor welke gedragsvoorkeuren bij hem of haar horen.

1. Introvert of extravert

De meest opvallende tegenstelling is vaak die tussen de bewustzijnsinstellingen introversie en extraversie. Deze zeggen iets over de manier waarop iemand ergens op reageert en waar hij of zij energie van krijgt. Mensen met een introverte voorkeur richten zich meer op hun eigen binnenwereld, mensen met een extraverte voorkeur richten zich meer op de wereld om hen heen. Denkt de ander eerst rustig na en kiest hij zijn woorden zorgvuldig? Dan is hij waarschijnlijk meer introvert. Reageert hij snel, uitbundig en direct? Dan is hij eerder extravert.

2. Denken of voelen

Je kunt ook kijken naar hoe iemand tot een beslissing komt. Iemand met een voorkeur voor denken beslist vaak op basis van een feitelijke analyse en gebruikt dus eerder rationele en objectieve argumenten (‘Dit restaurant bevalt me, want het eten heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding.’). Iemand met een voorkeur voor voelen beslist op basis van subjectieve waarden en gebruikt dus eerder subjectieve argumenten (‘Ik vind dit een gezellig restaurant; de sfeer is goed en ik voel me hier fijn.’).

3. Iemands eerste Insights kleur inschatten

Als je weet of iemand een introverte of extraverte voorkeur heeft, en je kunt deze combineren met een voorkeur voor denken of voelen, dan kun je direct een inschatting maken van zijn of haar eerste Insights kleur. Want we weten inmiddels dat Insights Blauw staat voor een combinatie van introversie en denken, Insights Rood voor een combinatie van extraversie en denken, Insights geel voor een combinatie van extraversie en voelen en Insights groen voor een combinatie van introversie en voelen.

4. Kijk ook naar de andere Insights kleuren

Hoe veelzeggend iemands eerste kleur ook is, ook zijn tweede, derde en vierde Insights kleur zijn zeer bepalend voor zijn gedrag. Iedereen gebruikt simpelweg alle 4 de kleuren. Zo heeft meer dan de helft van de mensen met een Insights profiel een sterke voorkeur voor 2 kleuren. Interessant is meestal ook welke kleur iemand het minst laat zien, want dat zegt iets over het gedrag dat het verst van hem afstaat. Afhankelijk van een situatie kan de volgorde van de Insights kleuren zelfs veranderen.

Meer dan 4 Insights kleuren

In dit artikel las je dat de 4 Insights kleuren op een makkelijk te gebruiken en onthouden manier persoonlijke voorkeuren inzichtelijk maken. Juist die eenvoud maakt het model zo populair: zeg me wat jouw eerste kleur is, en ik weet (beter) hoe ik met je moet omgaan of communiceren. Gelukkig ligt het iets genuanceerder en bestaat het Insights Discovery model uit meer dan 4 kleuren.

Het model biedt veel meer diepgang dan je in eerste instantie zou denken. Het kent maar liefst 72 persoonlijkheidstypen, waarbij elk type de optelsom is van zowel een specifieke volgorde als de intensiteit van de 4 kleuren. Iedereen heeft dus zijn eigen unieke kleurenmix. Wat dat voor jou betekent, ontdek je wanneer je jouw persoonlijke Insights profiel krijgt teruggekoppeld tijdens een 1-1 coachingstraject of een traject voor teamontwikkeling.