Carl Jung

Carl Gustav Jung (1875-1961) is in Zwitserland geboren en was als kind vrij introvert - een uitdrukking die hij zelf zou toevoegen aan de psychologie. Jung was een psychiater en psycholoog en is ook gepromoveerd in de psychiatrie. Zijn ontdekking van de psychologische archetypen en het collectief onbewuste waren gedeeltelijk op zijn ervaringen uit zijn jeugd geïnspireerd.

Carl Jung's theorie vormt de kern van Insights DiscoveryCarl Jung is tegenwoordig niet weg te denken i.c.m. persoonlijke ontwikkeling
Jung omschrijft Freud in zijn autobiografie als de eerste man die hij ontmoette met een werkelijk grote betekenis. Wel had hij zijn twijfels over Freuds denkbeeld en mede door deze andere kijk is Jung’s methodiek ontstaan, wat hij de analytische psychologie heeft genoemd.

Tegenwoordig wordt er nog nauwelijks aandacht besteed aan Jung’s theorie. Echter, de principes uit het boek dat Jung in 1921 schreef, Psychologische typen, zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Begrippen als Introvert en Extravert komen veelvuldig voor, zeker in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. De Zwitserse psycholoog gebruikte ze om verschillende psychologische voorkeuren te beschrijven en duidelijk te maken waarom mensen verschillend zijn en zich verschillend gedragen.

Naast Introversie & Extraversie, wat Jung de “bewustzijnsinstellingen” noemde, waren er nog twee dimensie. Zo maakte hij ook onderscheid tussen Denken en Voelen, de rationele functies. En daarnaast tussen Gewaarworden (feitelijk waarnemen) en Intuïtie, de irrationele, ook wel waarnemingsfuncties.

Deze verschillende dimensies, de psychologische of Jungiaanse voorkeuren , vormen de kern van Insights Discovery. Maar ook voor andere methodieken, waaronder MBTI & DISC, wordt deze theorie gebruikt.

Ga aan de slag in jouw organisatie of team met Insights DiscoveryCarl Jung is de kern van Insights Discovery

Daarnaast was Jung van mening dat persoonlijkheid zowel door het persoonlijk bewustzijn als door het collectief onbewuste werd gevormd. Waarbij hij het collectief onbewuste omschreef als universele beelden en symbolen, wat hij later archetypen noemde. Dat maakt ook dat archetypen voor iedereen herkenbaar zijn, maar door persoonlijke herinneringen en ervaringen, eenieder een persoonlijke relatie heeft tot zo’n archetype. Op deze theorie van archetypen heeft Insights, in combinatie met de Jungiaanse voorkeuren en de Insights kleuren, Insights Deeper Discovery ontwikkeld.