Van kleuren naar persoonlijkheidstypen

Het Insights Discovery model bestaat in zijn meest simpele vorm uit 4 kleuren, die op een makkelijk te gebruiken en onthouden manier persoonlijke voorkeuren inzichtelijk maken. Die eenvoud maakt het model populair en heel toegankelijk: vertel me wat jouw eerste kleur is, en ik weet (beter) hoe ik met je moet omgaan of communiceren. Maar zo simpel in het natuurlijk niet. Het model biedt gelukkig meer diepgang dan je in eerste instantie zou denken en kent maar liefst 72 persoonlijkheidstypen.

Volgorde en intensiteit van de Insights kleuren

Iemands eerste Insights kleur is vaak veelzeggend, maar ook zijn tweede, derde en vierde kleur kunnen heel bepalend zijn voor zijn of haar gedrag. Ook gebruikt iedereen de kleuren met een andere intensiteit. Twee mensen kunnen precies dezelfde volgorde van Insights kleuren hebben, maar als de één 98% Geel heeft, en de ander ‘slechts’ 70%, dan zullen ze toch echt ander gedrag laten zien. Zo kent het Insights Discovery model dus 72 verschillende persoonlijkheidstypen, waarbij elk type de optelsom is van zowel een specifieke volgorde als intensiteit van de 4 kleuren.


Persoonlijkheidstypen op het Insights wiel

Het persoonlijkheidstype (en daarmee een van de 72 posities op het Insights wiel) vertelt je hoeveel en welke voorkeurskleuren iemand heeft. En dat kan belangrijke informatie zijn als je bijvoorbeeld taken gaat verdelen onder teamleden met allemaal dezelfde eerste kleur. Want als iemand 3 kleuren boven de middellijn heeft, betekent dit dat hij alle 3 die kleuren relatief makkelijk kan inzetten en waarschijnlijk ook taken op zich kan nemen die minder goed ‘passen’ bij enkel zijn eerste kleur. Dit is wat ons betreft de informatie die Insights Discovery zo treffend en makkelijk bruikbaar maakt.

De 8 primaire persoonlijkheidstypen

Het zou wat veel zijn om in dit artikel alle 72 typen op het Insights wiel apart te bespreken, maar als we aan de slag gaan met de ontwikkeling van medewerkers en/of teams binnen een organisatie, beginnen we vaak met de 8 primaire persoonlijkheidstypen: de Observator, Coördinator, Supporter, Bemiddelaar, Inspirator, Motivator, Beslisser en Hervormer. Ze gaan een stapje verder dan enkel iemands eerste kleur, maar zijn nog steeds eenvoudig te onthouden en gebruiken.


De 8 persoonlijkheidstypen zijn combinaties van de 4 Insights kleuren in een specifieke volgorde:

De Observator

De Observator is precies, voorzichtig en gedisciplineerd. Hij vindt het belangrijk om dingen juist te doen en alles te begrijpen, en heeft tijd nodig om zijn gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten. Aan luidruchtige mensen en mensen die zijn privacy schenden heeft hij een hekel. Ook houdt hij niet van plotselinge verandering.

De Coördinator

De Coördinator is bedachtzaam, diplomatiek en oprecht. Hij zal zijn best doen om conflicten te vermijden en hecht aan juistheid en netheid. Hij vindt het belangrijk dat je luistert naar alles wat hij te zeggen heeft en heeft een hekel aan irrationele acties.

De Supporter

De Supporter is betrouwbaar en kan het meestal goed met anderen vinden. Hij streeft naar harmonie en helpt graag. Een rustige en vriendelijke benadering vindt hij prettig. Van verandering en wanorde houdt hij niet.

De Bemiddelaar

De Bemiddelaar is sympathiek en sociaal en wil anderen graag begrijpen. Van leuke dingen geniet hij het liefst samen. Hij heeft het nodig om te horen dat hij belangrijk voor de ander is en heeft een hekel aan conflicten. Ook houdt hij niet van hoge druk.

De Inspirator

De Inspirator is extravert en enthousiast en kan ook anderen enthousiasmeren. Verbinding maken is zijn drijfveer; populair zijn is belangrijk. Niets leuker dan onderhoudende gesprekken voeren en samen lachen. Zijn grootste angst: afkeuring en verlies van eigenwaarde.

De Motivator

De Motivator is enthousiast en dynamisch. Hij houdt van uitdagingen en pakt elke kans om iets nieuws te proberen met beide handen aan. Hij krijgt graag publieke erkenning en opdrachten waarmee hij zich kan profileren. Vooral niet doen: zijn vrijheid inperken.

De Beslisser

De Beslisser is doorgaans krachtig, besluitvaardig en veeleisend. Hij kijkt vooruit en gaat graag de concurrentie aan om doelstellingen te realiseren. Ook kan hij kritisch en ongeduldig zijn. Controleverlies is zijn grootste angst.

De Hervormer

De Hervormer is een kritische denker die naar resultaat streeft. Hij legt de lat hoog, zowel voor zichzelf als anderen. Valkuilen zijn perfectionisme en zijn behoefte alle mogelijke oplossingen te onderzoeken voordat hij een beslissing neemt. Voor hem niets erger dan wanorde en falen.

Hoe ontdek ik mijn persoonlijkheidstype en die van mijn collega’s?

Als je weet tot welke persoonlijkheidstype iemand behoort én welke voorkeuren bij dit type horen, kun je nóg beter op hem afstemmen dan wanneer je alleen zijn eerste kleur kent. Het maakt je interacties en samenwerking met anderen nog effectiever.

Jouw eigen persoonlijkheidstype - lees: specifieke volgorde en intensiteit van de 4 Insights kleuren - en die van je teamleden, ontdek je wanneer jullie een persoonlijk Insights profiel krijgen teruggekoppeld tijdens een traject voor teamontwikkeling.

Het Insights profiel geeft inzicht in de psychologische voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen van de individuele teamleden en de betekenis hiervan voor de teamcultuur, teamdynamiek en sterke en zwakke punten van het team. Deze inzichten kun je gebruiken om te onderzoeken hoe jullie als team samenwerken en hoe hoe jullie onderlinge relaties én de performance binnen het team kunnen verbeteren.

Ook aan de slag met Insights Discovery?

Met een bevlogen team van Happyholics helpen we teams of hele organisaties een mooier en leuker werkend leven na te streven. Een aantal van ons is Insights geaccrediteerd en kan samen met jou en jouw team aan de slag met Insights Discovery. Op basis van jouw specifieke wensen en behoeften maken we graag een (team)ontwikkeltraject op maat.

Bron: Insights Benelux