Insights Discovery versus andere modellen

Je gaat aan de slag met de ontwikkeling van je medewerkers, teams en/of leiders. En je weet dat er allerlei instrumenten op de markt zijn die je daarbij kunnen helpen. Maar welk instrument kies je? In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen tussen Insights Discovery en de bekendste en meest gebruikte persoonlijkheidsmodellen voor je op een rij.  

Geen persoonlijkheidstest

Allereerst over de overeenkomst: Insights Discovery, Big Five, Management Drives, MBTI en DISC geven allemaal inzicht in je persoonlijkheid. Veel mensen hebben het daarom over een persoonlijkheidstest, een benaming die wij zelf niet graag gebruiken. De Insights Discovery vragenlijst is geen test; er is geen goed of fout. Wij spreken liever van een persoonlijkheidsmodel. Want een model is een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid en dat is precies wat Insights Discovery doet. Het model koppelt psychologische voorkeuren aan kleuren en daarmee wordt het (onder andere!) makkelijker voor mensen om gedragsvoorkeuren van zichzelf en anderen te herkennen en daarop af te stemmen. Het maakt hun communicatie effectiever en verbetert hun relaties.

Insights Discovery vs Big Five

We beginnen met Big Five, omdat dit model wezenlijk anders is dan de andere 4. De naam slaat op de 5 karaktereigenschappen die het onderscheidt: Extraversie, Zorgvuldigheid, Altruïsme, Emotionele stabiliteit en Openheid. Het is ontstaan uit een stevige afkeer van een aantal Amerikaanse wetenschappers tegen modellen die zich baseren op de (volgens hen) ‘niet meetbare en dus niet-valide’ ideeën en waarnemingen van psychologen en psychiaters. Big Five is gebaseerd op empirisch onderzoek. De wetenschappers keken naar de woorden die mensen gebruiken om iemands karakter te beschrijven. Als je al die woorden clustert, kom je uit op 5 karaktereigenschappen. Op elke eigenschap kun je hoog, laag of ergens daar tussenin scoren. Je bent dus niet per se het een of het ander. Dat is meteen het belangrijkste verschil met de andere 4 modellen, die met typen werken. Big Five is vooral populair onder psychologen en wordt met name ingezet bij psychologische onderzoeken voor werving & selectie en studiekeuze. Iets waar we Insights Discovery liever niet voor gebruiken.

Insights Discovery vs Management Drives

Management Drives werkt net als Insights Discovery, DISC en MBTI met typen, en net als Insights Discovery en DISC met kleuren. En toch verschilt Management Drives behoorlijk van de overige 3. Want waar deze zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung, is Management Drives terug te voeren op de theorie van de Amerikaanse professor Clare Graves. Een theorie over 8 verschillende niveaus van menselijk bestaan en bijbehorende waardesystemen. Waar Insights Discovery, DISC en MBTI uitgaan van psychologische gedragsvoorkeuren, gaat Management Drives uit van 6 innerlijke drijfveren die bepalend zijn voor iemands persoonlijkheid, gedrag en wereldbeeld.

Insights Discovery vs MBTI

Blijven de 3 Jungiaanse modellen over. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is daarvan de oudste en werd halverwege de jaren 20 van de vorige eeuw in Amerika ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers. Daarmee waren zij de eersten die een sluitend model plus een bruikbare meetmethode van de psychologische voorkeuren van Carl Gustav ontwikkelden. Maar aan de ook door Insights gebruikte Jungiaanse tegenstellingen tussen Introversie en Extraversie, Denken en Voelen en Gewaarworden en Intuïtie voegden moeder en dochter Briggs-Myers er nog eentje toe. En wel die tussen Beoordelen en Waarnemen, oftewel Judging en Perceiving. Andere belangrijke verschillen: MBTI werkt met letters, Insights Discovery met kleuren. MBTI gebruikt een ipsatieve vragenlijst (je vult alleen in of iets wel of niet van toepassing is). Insights Discovery combineert ipsatieve en normatieve stellingen (je geeft dus ook aan in welke mate iets op jou van toepassing is). En dat levert ook wat op: Insights Discovery definieert 72 verschillende typen, MBTI slechts 16. Bovendien biedt MBTI alleen een basisprofiel dat per type altijd hetzelfde is, terwijl het Insights Discovery profiel volledig is gepersonaliseerd.

Insights Discovery vs DISC

Wat de meeste mensen niet weten, is dat Insights en de organisatie achter DISC (TTI Succes Insights) in de jaren 90 van de vorige eeuw een tijd hebben samengewerkt. Dit leverde een mooi kleurenmodel op en verklaart de overeenkomsten: beide instrumenten hebben een Jungiaanse basis, meten gedragsvoorkeuren, zijn waardevrij en gaan ervan uit dat ieder mens uniek is. Vandaag de dag zijn er ook verschillen: Insights Discovery werkt met 4 kleuren, DISC met 4 temperamenten en hun eerste letters: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. Verder meet Insights Discovery ipsatief en normatief, en DISC alleen ipsatief. Insights Discovery kan daarom ook laten zien in welke mate iemands gedrag verandert op het moment dat hij bewust in interactie is. DISC kan dit niet.

Waarom Insights Discovery?

  • Insights combineert eenvoud met diepgang en nodigt op een toegankelijke manier uit tot interessante dialogen over gedrag en voorkeuren.
  • Het Insights profiel is het meest uitgebreide (met veruit de meeste bladzijden) en het meest genuanceerde profiel
  • Het profiel is volledig gepersonaliseerd, voorzien van een handleiding en wordt altijd teruggekoppeld door een geaccrediteerd Insights practitioner
  • Insights Discovery gebruikt over de hele wereld dezelfde vragenlijst waardoor de uitkomsten overal en altijd consistent zijn
  • De validiteit en betrouwbaarheid van de Insights Discovery vragenlijst zijn vastgesteld door de British Psychological Association

Aan de slag met Insights Discovery?

Met een bevlogen team van Happyholics helpen we teams of hele organisaties een mooier en leuker werkend leven na te streven. Een aantal van ons is Insights geaccrediteerd en kan samen met jou en/of jouw team aan de slag met Insights Discovery. Op basis van jouw specifieke wensen en behoeften maken we graag een (team)ontwikkeltraject op maat. 

Bron: Insights Benelux