Teamontwikkeling met Insights Discovery

Een programma voor teamontwikkeling is altijd maatwerk, maar een ding weten we zeker: succesvol samenwerken begint met inzicht in jezelf en je teamgenoten en het herkennen, waarderen en benutten van de onderlinge verschillen. Precies dit maakt Insights Discovery zo ontzettend bruikbaar om een traject voor teamontwikkeling mee af te trappen. Teams gebruiken de inzichten en kleurentaal van Insights Discovery om te onderzoeken hoe ze samenwerken en hoe ze de onderlinge relaties en hun performance kunnen verbeteren.

Het teamwiel

Teamontwikkeling met Insights Discovery start dus met inzicht in jezelf en de ander. Elk teamlid ontvangt daarom eerst een persoonlijk Insights profiel, dat inzicht geeft in zijn of haar psychologische voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen. Door de wielpositie van de afzonderlijke teamleden visueel te maken op het Insights teamwiel, krijgt het team inzicht in de sterke en zwakke punten van het team als geheel. Vervolgens kan het team kijken naar de invloed daarvan op de teamcultuur, de teamdynamiek en het teamfunctioneren. De teamleden gaan met elkaar in gesprek over vragen als: Wat heb ik van mijn teamgenoten nodig om de beste versie van mezelf te kunnen zijn? En wat hebben mijn teamgenoten nodig van mij?


Een logische vervolgvraag: hoe effectief is ons team en wat kunnen we doen om onze samenwerking en performance te verbeteren? Het Insights model voor teameffectiviteit helpt teams om kritisch naar hun effectiviteit te kijken en gericht actie te ondernemen op de punten waar dat het hardst nodig is.

Het Insights model voor teameffectiviteit

Het model van Insights gaat uit van 4 gebieden die belangrijk zijn voor de effectiviteit van een team: de 4 pijlers van teameffectiviteit. Elke pijler is gekoppeld aan één van de 4 Insights kleuren.

Focus hoort bij het streven van de Insights kleur rood om resultaten te boeken. Een team met een scherpe focus:

 • heeft een duidelijke richting
 • weet precies wat zijn missie, visie en doelstellingen zijn
 • houdt de blik gericht op de te behalen resultaten
 • onderneemt actie op de ‘juiste’ dingen
 • komt afspraken na

Wanneer focus ontbreekt, gaat de aandacht van de teamleden alle kanten op. Er is onduidelijkheid en onzekerheid over het waarheen en waarom. En er wordt veel tijd verspild aan zaken die weinig met de doelstellingen te maken hebben.

---

Flow hoort bij de flexibiliteit en het sociale van de Insights kleur geel. Een team met een goede flow:

 • bedenkt samen oplossingen
 • gaat de dialoog aan
 • leert als team
 • schakelt snel op input van buitenaf
 • voert veranderingen door die nodig zijn om uitdagingen het hoofd te bieden

Is die flow er niet, dan is het team niet in staat adequaat in te spelen op verandering en kost het veel moeite om obstakels te overwinnen. Er is een grote kans dat het team vastloopt.

---

Klimaat hoort bij de behoefte aan waardering en verbondenheid van de Insights kleur groen. In een team met een positief klimaat:

 • is er veel vertrouwen en respect
 • zijn de teamleden betrokken en gemotiveerd
 • zijn de teamleden in staat en bereid om discussies aan te gaan
 • blijft men ook onder druk een eenheid
 • helpen en steunen de teamleden elkaar

Heerst er een negatief klimaat, dan leidt het gebrek aan verbondenheid ertoe dat mensen minder gemotiveerd zijn. Er kunnen kliekjes ontstaan en teamleden zijn niet bereid hun eerlijke mening te geven. Een voedingsbodem voor roddels en sabotagegedrag.

---

Proces hoort bij de voorkeur van de Insights kleur blauw voor orde, structuur en logica. Een team dat met een helder proces werkt:

 • heeft duidelijke rollen
 • weet precies hoe die rollen op elkaar inhaken
 • heeft de juiste combinatie van kennis en kunde in huis
 • kent een duidelijk besluitvormingsproces
 • meet en bewaakt de voortgang

Zijn de processen niet helder, dan weten teamleden niet goed wat er van hen wordt verwacht en wat zij van hun collega’s kunnen verwachten. Er is weinig duidelijkheid over de voortgang en de output van het team.


De 4 pijlers van teameffectiviteit zijn onderverdeeld in 8 elementen:

Oog voor resultaat

Het team is gefocust op de te behalen resultaten en doet er alles aan om deze te realiseren. De teamleden voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en zetten zich voor 100% in.

Gezamenlijk doel

Alle teamleden weten precies wat hun te doen staat. Ze delen één visie, gekoppeld aan een hoger doel. Het team is er bovendien van overtuigd dat het in staat is zijn missie, visie en doelstellingen te realiseren.

---

Wendbaarheid

Het team reageert snel en speelt moeiteloos in op veranderingen. Teamleden zijn alert op wat er om hen heen gebeurt en zijn altijd op zoek naar nieuwe en creatieve manieren om zaken nog effectiever aan te pakken.

Samenwerking

Het team functioneert als eenheid. Teamleden gaan de dialoog aan om samen oplossingen te bedenken. Ze leren van elkaar en beschouwen de ontwikkeling van elk teamlid als een positieve bijdrage aan het geheel.

---

Vertrouwen

De teamleden gaan open en eerlijk met elkaar om. Ze durven zichzelf te zijn, omdat ze weten dat iedereen elkaar respecteert en waardeert. Ze kunnen op elkaar rekenen, zowel voor werkafspraken als persoonlijke steun.

Verbondenheid

Alle teamleden voelen zich gewaardeerd en betrokken. Ze hebben een sterke band en er heerst een prettige sfeer. Ook op moeilijke momenten steunen de teamleden elkaar. Ze kunnen met een gerust hart conflicten aangaan, omdat ze weten dat de dialoog constructief zal zijn.

---

Werkmethoden

Het is duidelijk wie wat doet op welke manier. De teamleden weten precies hoe hun verschillende rollen op elkaar inhaken. Ook zorgt het team ervoor dat het over de juiste mix van kennis en vaardigheden beschikt om alle taken te kunnen invullen.

Toetsing

Het team bewaakt de prestaties van zowel de individuele teamleden als het team als geheel. Zo is altijd duidelijk waar iedereen staat ten opzichte van de te behalen doelen. Teamleden kunnen altijd de consistentie en kwaliteit van hun performance checken en hun prioriteiten op elkaar afstemmen.

Wat levert Insight Discovery op voor teams?

Teams die met Insights Discovery aan de slag gaan, zetten zelfbewustzijn om in teambewustzijn. De teamleden leren welke invloed hun individuele en gezamenlijke voorkeuren hebben op de teamdynamiek en teamprestaties. Op deze manier kunnen ze zich meer als een eenheid en met meer waardering voor ieders unieke bijdrage toeleggen op het leveren van resultaten. Ze verbeteren de communicatie en samenwerking, versterken de samenhang en kunnen problemen en uitdagingen makkelijker helder krijgen en aanpakken. Zo boeken ze in versneld tempo vooruitgang en zijn ze in staat om hun doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.

Ook aan de slag met Insights Discovery?

Met een bevlogen team van Happyholics helpen we teams of hele organisaties een mooier en leuker werkend leven na te streven. Een aantal van ons is Insights geaccrediteerd en kan samen met jouw team aan de slag met Insights Discovery. Op basis van jouw specifieke wensen en behoeften maken we graag een teamontwikkeltraject op maat.


Bron: Insights Benelux