Wat is werkgeluk?

Werkgeluk is de mate van geluk die medewerkers gemiddeld ervaren in hun dagelijkse werk. Er zijn mensen die denken dat werkgeluk iets zweverigs is of een tijdelijke hype. Maar niks is minder waar. Sterker nog, al het wetenschappelijk onderzoek laat zien dat werkgeluk dé oplossing is voor veel HR uitdagingen. Want als je medewerkers volkomen 'happy' zijn, worden ze aanzienlijk productiever, zijn ze minder vaak ziek en verruilen ze je niet zomaar voor een andere werkgever. Kortom, het is cruciaal dat je als organisatie, als team of als individu aan de slag gaat met werkgeluk. Maar dan moet het wel duidelijk zijn wat het nou precies inhoudt...

Wat is werkgeluk? Niks vaags!

Werkgeluk is best een vaag begrip. Want waar hebben we het nou precies over? En wanneer ben je eigenlijk gelukkig in je werk? Wij hebben ons al meer dan 10 jaar verdiept in wat werkgeluk is en zijn door veel interviews, literatuuronderzoek en een verdieping in de biologie, tot een heel duidelijk antwoord gekomen. Werkgeluk is op te delen in 5 concrete pijlers. We behandelen ze 1 voor 1.

Werkgelukpijler 1 - Persoonlijk contact

Eén van de vijf pijlers is persoonlijk contact. De persoonlijke verbinding die je voelt met de collega’s om je heen. Biologisch gezien is het essentieel dat we ons veilig en vertrouwd voelen in een groep mensen. Wanneer we in verbinding zijn met mensen maken we oxytocine aan. Een gelukshormoon dat ons enerzijds gelukkiger maakt, maar ons ook een gevoel van veiligheid geeft. Wanneer we dit dus aanmaken door in echte verbinding te zijn met collega’s, worden we gelukkiger in ons werk. 

Werkgelukpijler 2 - Waardering

Een ander belangrijk onderdeel van werkgeluk is het gevoel van waardering. Voel ik mij als mens gewaardeerd in deze omgeving? Krijg ik complimenten en voel ik vertrouwen? Ook hier zit een biologische oorsprong. Wanneer we een compliment krijgen maken we endorfine en serotonine aan. Ook weer twee gelukshormonen. Het mooie is dat wanneer je een compliment geeft, je deze hormonen ook aanmaakt. Win-win dus! Een omgeving waarin mensen duidelijk voelen dat ze als mens gewaardeerd worden (en dus niet alleen maar een ‘functieomschrijving’ zijn), en regelmatig complimenten krijgen voor het goede werk dat ze gedaan hebben, creëert geluk.  

Werkgelukpijler 3 - Vrijheid

Het onderdeel vrijheid gaat over het in staat zijn om je eigen ik (jouw talenten, persoonlijkheidsvoorkeuren en identiteit) te benutten bij het doen van het werk. De vrijheid om het beste van jezelf te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aansturen op resultaten veel effectiever is dan het aansturen op taken. Een belangrijke noot hierin is dat het wel moet passen bij de mate van ervaring van iemand. Je wilt natuurlijk niet iemand in het diepe gooien. Een mooie manier van kijken is als volgt: hoe meer verantwoordelijkheden je van iemand vraagt, hoe meer vrijheid diegene nodig heeft om het op een fijne, succesvolle en gelukkige manier te doen. 

Vrijheid blijheid of vrijheid en verantwoordelijkheid?

-> lees meer over vrijheid versus verantwoordelijkheid in dit artikel!

Werkgelukpijler 4 - Zingeving

Zingeving kan iets heel groots zijn; waartoe zijn wij op aarde bijvoorbeeld. Maar het is gelukkig een stuk praktischer wanneer het gekoppeld is aan werkgeluk. Zingeving gaat dan over het gevoel dat je van waarde bent. Biologisch gezien willen we graag bij een groter geheel horen waarmee we waarde toevoegen. Wanneer mensen betrokken worden bij een organisatie en bij waar de organisatie voor staat, ervaren we meer werkgeluk. Ook gaat het om het zien van impact; wat lever ik met mijn werkzaamheden eigenlijk op? Wat is de impact van mijn dagelijkse werk? Dat zien én voelen creëert zingeving en dus werkgeluk.  

Werkgelukpijler 5 - Persoonlijke ontwikkeling

En dan komen we bij de laatste pijler aan; persoonlijke ontwikkeling. Zoals Steven Covey ooit zo mooi schreef; sharpen the saw. Houdt de zaag scherp. Blijven groeien, blijven leren, blijven ontwikkelen. In vaardigheden, maar ook in wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Een behoefte die bij zoveel mensen sterk aanwezig is. Voelen dat je leert, groeit en ontwikkeld geeft ons werkgeluk. En misschien belangrijk om te weten; feedback én complimenten dragen hier aanzienlijk aan bij. Dat zijn namelijk de meest effectieve middelen om mensen inzicht te geven in hun krachten en hun leerkansen. 

Wat is werkgeluk? Deze vijf pijlers

Werkgeluk wordt dus ervaren via deze vijf onderwerpen. Wanneer mensen meer zingeving, vrijheid, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk contact en waardering voelen, ervaren ze meer werkgeluk. Wat we met deze vijf pijlers bereiken is dat iets relatief vaags als 'werkgeluk' een stuk concreter wordt. Het is duidelijk wat de behoeften zijn en hoe je daar invulling aan kan geven. Voor jezelf, maar ook als team en als organisatie. En om het nog even extra concreet te maken, dit is wat werkgeluk niet is, en wat werkgeluk wel is: 

Wat is werkgeluk? En wat is werkgeluk niet?

Reactie plaatsen