Wat is hybride werken?

Hybride werken houdt in dat er deels thuis gewerkt wordt en deels op kantoor. De verhouding tussen de twee wordt vaak op maat bepaald. Zo zijn er teams en organisaties die de helft van de week op kantoor werken en de andere helft thuis. Het hybride werken is een hot topic sinds het einde van Corona in zicht lijkt en het verplichte thuiswerken ten einde komt. 

Waarom hybride en niet meer volledig op kantoor?

Mensen hebben de voordelen kunnen ervaren van vaker thuiswerken. Sinds corona blijkt dat het veel makkelijker is om digitaal met elkaar samen te werken en dit blijkt vele malen makkelijker te zijn dan men voor corona dacht. De behoeften om vaker thuis te werken leefden al langer, maar sinds corona blijken de mogelijkheden er dus ook te zijn. 

Nu het verplichte thuiswerken voorbij is willen de mensen maar ook organisaties dat het thuiswerken voor een deel in stand blijft. 

Wat zijn de voordelen van hybride werken?

Er zijn vele voordelen te bedenken als het gaat om hybride werken ten opzichte van volledig op kantoor zijn. Hier bieden wij er een aantal:

  • Minder reistijd
  • Minder kantoorruimte nodig
  • Mensen zijn flexibeler in het inrichten van hun dag
  • Het biedt mensen meer rust en mentale welzijn
  • Thuiswerken kan met meer focus en rust dan op kantoor
  • Minder files in het land

Kortom, voor individuen én organisaties zijn de voordelen aanzienlijk.

Wat zijn de gevaren van hybride werken?

Een gevaar van het hybride werken is dat er te weinig tijd en ruimte is om echt in verbinding te zijn met elkaar als collega's. Hierdoor ontstaat er meer afstand, kan het vertrouwen afnemen en kan het teamgevoel afbrokkelen. Mensen willen graag bij iets horen en samen dingen voor elkaar krijgen. Wanneer het steeds meer richting een groep zzp'ers gaat heeft dit een groot negatief effect op de betrokkenheid van medewerkers. 

Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Kilian Wawoe dat veel jonge, startende werkenden moeite hebben met meer thuiswerken. Hun ruimte thuis is minimaal en zoeken juist in die beginfase contact, inspiratie, kennis en verbinding van hun collega's. Het is dan ook essentieel dat er bij het invoeren van hybride werken goed gekeken wordt hoe de onderlinge verbinding tussen collega's gewaarborgd blijft.Reactie plaatsen