Wat is de Gallup Q12?

De Gallup Q12 is een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek wat inzicht geeft in de bevlogenheid en het werkgeluk van medewerkers. Het komt voort op een gedegen onderzoek van Gallup zelf, waarin ze onderzocht hebben welke vragen hoge correlatie hebben met daadwerkelijke prestaties en 'engagement'. Uit dit onderzoek bleek dat er twaalf vragen zijn die een hoge correlatie hebben. Deze twaalf vragen vormen nu de Gallup Q12.

De vragen uit de Gallup Q12

Dit zijn de 12 vragen die vanuit hun onderzoek een ‘bewezen’ inzicht geven in hoe bevlogen en gelukkig medewerkers zijn in hun werk:
 1. Ik weet wat er van me wordt verwacht op mijn werk.
 2. Ik heb de middelen en instrumenten om mijn werk naar behoren te kunnen doen.
 3. Ik ben iedere dag in de gelegenheid om dat te kunnen doen waar ik het beste in ben.
 4. Ergens in de afgelopen zeven dagen, heb ik een compliment ontvangen voor goed afgeleverd werk.
 5. Mijn leidinggevende, of iemand anders op mijn werk, lijkt om mij te geven als persoon.
 6. Iemand op mijn werk stimuleert mij in mijn ontwikkeling.
 7. Mijn mening doet ertoe op mijn werk.
 8. De missie of het doel van de organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk er echt toe doet.
 9. Mijn collega’s zijn sterk gecommitteerd aan het leveren van kwaliteit.
 10. Op mijn werk heb ik een beste vriend(in).
 11. In de afgelopen zes maanden heeft iemand met mij gesproken over mijn vooruitgang op het werk.
 12. Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om te leren en te groeien.

Het onderzoek achter de Gallup Q12

In de jaren '80 heeft Gallup onderzoek gedaan naar allerlei medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken. Omdat ze zagen dat er zulke grote verschillen zaten tussen de verschillende onderzoeken, wilden ze weten welke vragen daadwerkelijk relevant zijn. Om dat te kunnen bepalen hebben ze meta-analyse gedaan over al deze medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken en gekeken welke vragen de hoogste correlatie hebben met prestaties en 'engagement', of ook wel bevlogenheid. Uit dit onderzoek kwamen bovenstaande 12 vragen.

Opvallendheden in het onderzoek van Gallup

Naast dat Gallup uit hun onderzoek 12 vragen haalden die essentieel blijken te zijn voor medewerkersbevlogenheid, ontdekte ze ook een aantal bijzonderheden. 

Talent belangrijker dan competentie

Tot zo’n 10 jaar geleden waren competenties nog het gesprek van de dag. Of eigenlijk ‘functioneringsgesprek van de dag’ ;). In elke functie en dus ook in elk functioneringsgesprek kwamen competenties aan bod. Er werd dan gekeken welke competenties nog niet voldoende ontwikkeld waren, en daar werden (ontwikkel)plannen voor gesmeed. Uit hun onderzoek in de jaren ’80 bleek al dat het veel waardevoller is om te richten op talenten: ‘Ik ben iedere dag in de gelegenheid om dat te kunnen doen waar ik het beste in ben.’ Gelukkig zien we in de afgelopen 10 jaar dat dit ook inderdaad (veel) meer aandacht krijgt op de werkvloer. Gallup draagt hier ook mooi aan bij door hun CliftonStrengths assessment waarmee ze je helpen je talenten in kaart te brengen.

Volgordelijkheid in de vragen

Ze kwamen er ook achter dat er een volgordelijkheid bestaat in de vragen. Dit betekent dat als je wil kunnen groeien als organisatie, het belangrijk is aandacht te geven aan de vragen in de volgorde zoals zij ze presenteren. Dus, mochten vraag 1, 2, 6 en 12 laag scoren, het van belang is eerst te focussen op vraag 1 en 2. Je kan eigenlijk vier aandachtsgebieden vinden in de 12 vragen:
 1. Vraag 1 en 2: het is duidelijk wat van mij wordt verwacht en ik krijg de middelen dat goed te doen.
 2. Vraag 3 t/m 6: Er wordt aandacht gegeven aan mij als persoon en ik word gecoacht.
 3. Vraag 7 t/m 10: Ik voel mij verbonden met mijn collega’s en met de organisatie.
 4. Vraag 11 en 12: Ik word gestimuleerd te blijven groeien en krijg daarin ook kansen.
Deze volgordelijkheid helpt je dus om te bepalen waar je allereerst je aandacht op moet richten als leidinggevende en als organisatie.

Direct leidinggevende heeft meeste invloed 

Als laatste ontdekte Gallup dat de direct leidinggevende de meest invloed heeft op hoe werknemers de werksfeer ervaren. Dus ook hoe zij scoren op de 12 vragen. Ook al gaan de vragen niet direct over de leidinggevende, ze hebben er wel veel invloed op. Als voorbeeld de vraag ‘Ergens in de afgelopen zeven dagen, heb ik een compliment ontvangen voor goed afgeleverd werk’. Deze vraag is eigenlijk heel breed. Iedereen kan dat compliment hebben gegeven; leidinggevende, collega’s, klanten, etc. Maar het blijkt dat wanneer de direct leidinggevende een compliment geeft, dit het meeste effect heeft en dus het meest terug te zien is in hoe mensen het ervaren.

Wat te doen met de Gallup Q12?

Wij helpen organisaties met het voorbereiden, uitvoeren en interpreteren van de Gallup Q12 als medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Maar jij als individu kan het natuurlijk ook heel goed toepassen. Het is interessant om de vragen voor jezelf eens in te vullen om te kijken hoe fijn jouw werksfeer eigenlijk is. Voldoet het aan dé 12 bewezen elementen die bepalen of je bevlogen kan zijn in je werk?
Mocht jij leidinggevende zijn van een team, kan je dit ook gewoon simpel zelf uitzetten. Je maakt een Google Forms formuliertje aan en stuurt het uit binnen je team. Het biedt eigenlijk een heel concreet houvast om te bepalen binnen welke kaders je als leidinggevende moet faciliteren. 
 
Op basis van de Q12 hebben wij trouwens ons eigen medewerkersbetrokkenheidsonderzoek ontwikkeld die uitgaat van de vijf pijlers van werkgeluk. Dat noemen wij Happyholicsproof en hier vind je daar meer informatie over!