Een wekelijkse portie inspiratie om je werkende leven ook nu een beetje leuk te houden

WAARNEMEN

HAPPYFEED #13

  Meteen aan de slag    


Waarnemen of dingen voor waar aannemen. Een wezenlijk verschil en daarom waardevol om hier eens op te reflecteren. Reflectie leidt tenslotte tot (meer) inzicht en inzicht leidt tot groei & ontwikkeling. Mits je er actie aankoppelt. Want weet je Happyfeed 3 nog? Over stemmingsdoelen en hoe belangrijk actie ondernemen is?


Neem een paar minuten om op de volgende vier vragen te reflecteren: 

  • Wanneer heb jij recent, op basis van mogelijke interpretaties, je laten afremmen iets te doen of te ondernemen? 

  • Waar kwam dat door? Omschrijf dit eens heel specifiek door jouw zintuigen (opnieuw) te gebruiken. Wat zag, hoorde en/of voelde je toen? 

  • Wat was het effect? En welke leerervaring kun je hier voor jezelf uithalen? 

  • En nu je dit weet, wat zou je een volgende keer anders doen? En vooral hoe ga je dat doen? 

Succes met de geformuleerde actie op basis van het inzicht dat je hierover hebt gedaan. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan wel even willen sparren of wat hulp kunnen gebruiken: voel je vrij mij te mailen via glenn@happyholics.com!  

Theorie

Zintuigelijk scherpzinnig waarnemen versus interpreteren. Wat helpt jou naar een (nog) leuker werkend leven? 

Onze zintuigen zijn belangrijk. Door middel van onze zintuigen nemen we de wereld waar. Je ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft iets en op basis daarvan reageer je. De vraag is alleen, neem jij objectief waar wat er is? Of neem jij subjectief waar en volgt er – vaak onbewust - een interpretatie of invulling van wat je waarneemt?


Jouw persoonlijke voorkeur in waarnemen? 

Carl Jung beschreef drie combinaties van voorkeuren, hetgeen waar Insights Discovery op gebouwd is. Naast de bewustzijnsinstellingen Introversie & Extraversie en de rationele functies Denken & Voelen omschreef hij als derde de irrationele functies Gewaarworden & Intuïtie. De manier waarop we informatie in ons opnemen en verwerken. 


Voor al deze voorkeuren geldt: het zijn voorkeuren. Mensen zijn niet Introvert of Extravert, maar hebben een voorkeur voor het één of het ander. Waarbij ook nog per functie enorm kan verschillen hoe sterk de voorkeur is. Mensen met een voorkeur voor Gewaarworden maken vooral gebruik van hun 5 zintuigen. Ze nemen objectief waar, gebruiken deze om feiten te registreren en zijn voornamelijk gericht op het hier-en-nu: waarnemen wat er is. Terwijl mensen met een voorkeur voor Intuïtie meer intuïtief, abstract en globaal waarnemen. Ze zien patronen, leggen verbanden en nemen meer waar wat er mogelijk zou kunnen zijn. Je zou het een soort 6e zintuig kunnen noemen.  


Hoe vergroot jij jouw effectiviteit d.m.v. zintuigelijk waarnemen? 

Zowel bij zintuigelijk als bij intuïtief waarnemen, maak je gebruik van jouw zintuigen. Maar er is een subtiel verschil tussen beide. Zintuigelijk waarnemen gebeurt in het moment, terwijl intuïtief waarnemen plaats vinden in rust of stilte. Tussen het denken door, als er een intern dialoog plaats vindt, vaak met jouw onbewuste of jouw ego. Weet je nog, het voorbeeld uit bovenstaand filmpje? “Wat zullen die mensen in het Oosterpark van mij denken? En wat als ik straks bekenden tegenkom?”


De persoonlijke les uit het Oosterpark 

Persoonlijk weet ik dat ik een voorkeur heb voor intuïtief waarnemen. In het verleden kon mij dit nog wel eens afremmen, doordat ik bang was voor wat anderen er mogelijk van zouden gaan vinden. Een oud patroon dat soms nog eens de kop opsteekt, maar waarvan ik nu weet hoe ik ermee om moet gaan. Overigens is intuïtief waarnemen ook zeker een kracht. Het leidt tot creativiteit, zien van kansen en mogelijkheden, toekomstgerichtheid en datgene zien wat anderen wellicht (nog) niet zien.


De kunst is dan ook om te accepteren dat jij intuïtieve waarnemingen hebt, die tot bepaalde interne gevoelens en gedachten leiden. Versterkend of beperkend. En wanneer deze beperkend zijn, train & ontwikkel jezelf dan om zintuigelijk waar te nemen. Wat zie ik, wat hoor ik en wat voel ik? Om van daaruit (nog meer) de keus te maken om datgene te doen wat voldoening, plezier en energie geeft.  

Laat je ons weten wat je van deze Happyfeed vond?

We vinden het leuk om te horen wat je van deze Happyfeed vond, zodat we onze volgende Happyfeeds (nog) beter kunnen afstemmen op jouw behoeften. 

null

Gun anderen ook een Happyfeed!

We sturen geen dansende pinguïns. Wel een wekelijkse portie inspiratie, waardevolle inzichten en praktische tips die ons ook elke dag helpen om als een echte Happyholic door het leven te (blijven) gaan. Gun jij anderen ook elke twee weken een Happyfeed? Zorg dat ze hun mailadres achterlaten op onze inschrijfpagina.

Glenn Holster en Itamar Sharon zijn de oprichters van Happyholics. Hun missie: individuen, teams & organisaties helpen om (nog) meer bezieling, plezier en geluk te ervaren in het werkende leven. Met Happyfeed hopen ze ook in deze onzekere tijd bij te kunnen dragen aan het behoud (of zelfs de groei) van werkplezier in Nederland.


Wil jij ook een leuker werkend leven?